जिल्ला नांङैनो सांग्रांथि हाबाफारि लादों बिपिएफ दोलोया ।

0
128

आथिखालनि सोरखारा जेबो रोखोमनि जौगाथाइ खामानि मावनो हायाखै: MLA चरण बर’ ।

तामुलपुर जिल्ला बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव जिल्ला नांङैनो सांग्रांथि हाबाफारि लादों बिपिएफ दोलोया । बिटिआर ओन्सोलाव बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों खालामनाय आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बुट कमिटि दाफुंनानै लानाय थांखिजों जिल्ला नांङैनो बे सांग्रांथि मेलखौ खुंफुंगोन बिपिएफ दोलोया । बिटिआरनि अदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, सिरां आरो ककराझार बे मोनबा जिल्लायानो खुंफुंगोन सोद्रोमा थिससनाइ आरो सांग्रांथि हाबाफारिखौ । बिटिसिनि बारग’ मावफुं सोद्रोमा सभा राम बसुमतारीया सोद्रोमा थिसननाइनि गाहाइ दैदेनगिरि । जिल्ला नांङैनो सांग्रांथि हाबाफारियाव माजबात बियाबनि एम एल ए चरण बर’या बुंथियोदि आथिखालनि सोरखारा जेबो रोखोमनि जौगाथाइ खामानि मावनो हायाखै । रायजोफोरनो जेरैबादि खोथा होदोंमोन फारफ्रोमबो बिथिंयावनो फेलें जादों गोख्रों अजद दैखांङो । तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि बानजायनायाव खुंफुंनाय सांग्रांथि मेलाव आलासि कलाइगाव बियाबनि एम एल ए दुरगा दास बर’, एम सि एल ए देरहासार बसुमतारी, प्रेस मोसाहारी, बारग’ मावफुं सोद्रोमा अनसुमै खुंगुर बर’, गनेश कचारी, लोमस्राव दैमारि बिथांमोनजों लोगोसेनो बिपिएफ दोलोनि गोबां बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here