गथ’फोरनो माखासे जाग्रा आदारखौ जाहोयोब्ला गोसोखांनो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन।

0
154
Foods for improving child memory capacity

गोदान दिल्ली,19 आगस्ट 2022: दिथागिरिफोरा गथ’फोरनि इयुननि सोमोन्दै गोबां सानयो।बेनि थाखायनो बिसोरनि जानाय लोंनाय आदारखौ नोजोर होयो।आथिखालनि गथ’फोरा फास्ट आरो जंक फुडखौ जानो गोबां मोजां मोनयो।जायनि जाहोनाव बिसोरनि कलेस्ट्रल आरो गुफुं देहाआ गोबां बारायो।गथ’फोरनि देहा सोलेर आरो गोसो खांनो हानाय गोहोआ गोख्रों जानायनि थाखाय हेल्डी फुडखौ जाहोनाया गोनांथार।

गथ’फोरनि गोसोखांनो हानाय गोहोआ गोख्रों जानायनि माखासे सुपारफुडआ जादों…

  1. थालिर – थालिराव भिटामिन A, C, B6, बाअटिन, फाइबार, ग्लूकज, मेग्निशियम आरो पटेशियामखौ मोननाय जायो।जाय गथ’फोरनि देहा आरो गोसोखांनो हानाय गोहोनि थाखाय मुलाम्फा गोनां।बेयो इनस्टेन्ट एनार्जिनि हाबा मावयो।
  2. फिथाय-सामथाय आरो मैगं-थायगं – गथ’फोरनि जौगाखांनायनि थाखाय फिथाय सामथाय आरो गोथां मैगं थायगंखौ जाहोनांगौ।बेजों गथ’फोरा भिटामिन्स ,फाइबार आरो एन्टीअक्सिडेन्टखौ मोननो हागोन।जायजों माखासे बेरामा जानाय नङा।
  3. गिही – गथ’फोरनि खर’ मेलेमा मोजां जानायनि थाखाय गिहीखौ जाहोनांगौ।गिहीआव नेचुरेल फेटनि अनगायै एन्टीबेक्टिरियेल,एन्टीफंगल आरो एन्टीअक्सिडेन्टखौ मोननाय जायो।बेजों गथ’फोरनि इमिउनिटि आरो हारा बेगेंआ गोख्रों जागोन।
  4. गायखेर – गायखेरखौ कमप्लीट फुड मानिनानै लानाय जायो।गायखेरा देरहोग्रा लावहोग्रा गुनजों आबुं जानाय।गायखेराव भिटामिन्स आरो केल्सियामखौ मोननाय जायो।बेनि थाखायनो गायखेरखौ गथ’फोरनो लोंहोनांगौ।
  5. दावदै – दावदैआव प्रटीन,भिटामिन-डि,अमेगा-3 फेटी एसिड आरो फलिक एसिडखौ मोननाय जायो।जुदि दावदैखौ गथ’फोरनो ब्रेकफास्ट जानाय समाव जाहोयोब्ला गथ’फोरनि गोसोखांनो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन।

(NOTE: बे खौराङा नखर नखर मानिनानै सोलिबोनाय खौरां।बेखौ बाहायनायनि सिगां फाहामगिरिनि बोसोन लाग्रो।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here