Saturday, July 13, 2024

19थि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था-2022 खौ गथायबाय।

उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था! बे बान्थाखौ बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सान्थौ, सानस्रि आरो आदर्शखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय होनाय जायो। बे बान्थानि थाखाय सुबुंआ बुहुमनि साफ्रोम सुबुंफोरनि मोन्थाइ, उदांस्रि, समान्थाइ आरो बिदा-फंबायनि थाखाय जुजिनानै गावखौ हारि, हादर आरो समाजनि थाखाय बावसोमनांगोन।

2004 मायथाइआव बर’ बिजोंनि फाइखि रुंसारि जगेन्द्र कुमार बसुमतारीनिफ्राय लाजेननानै गुबुन-गुबुन बोसोराव होबोनाय बायदि देग्लायनि 19थि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था-2022 खौ गथायबाय।

1999 मायथाइआव क’क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय द’तमायाव जोनोम मोननाय उपेन्द्र नाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बान्जायनायाव खुंफुंजानाय देग्लायनि 19थि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था-2022 खौ गागि खौरांगिरि, लिरगिरि, कलमनिस्ट आरो हिउमेन राइटस एक्टिभिस्ट श्रीजुत पालागुममि सैनाथनो ट्रास्टनि मासिगिरि ड० सुबुं बसुमतारीआ गथायनानै होयो।

बे हाबाफारियावनो BTR सरकारनि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर’, लेङाइ गाहाइ मावफुं सोद्रोमा मुस्रि गबिन्द’ चन्द्र बसुमतारी, आसामनि मानगोनां मुस्रि मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, आसाम स्टेट इनफरमेसन कमिसनार ड० समुद्र गुप्त कैशब, बि टि चि एल ए नि बुंथिगिरि मुस्रि कातिराम बर’, एबसुनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर’, बर’ थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि तरेन बर’, ग’साइगाव बि एइड फरायसालिमानि गोरायुं ड० अजित बर’, साहित्य अकाडेमी बान्था मोनगिरि लोगोसे क’क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग’ गोरायुं मुस्रि सुरथ नार्जारी, ग’साइगावनि बारग’ एम एल ए मुस्रि परमेस्वर ब्रह्म, बि टि आर नि इ एम, एम चि एल ए आरो गुबुन-गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मेलेमजिबि सानसुमैफोराबो बाहागो लादोंमोन।

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles