Friday, May 24, 2024

दुलाराय बर’ हारिमु आफादजों खुंजानाय 7 साननि बेसेन नाङै हारिमुवारि मोसानाय फोरोंथाइ मावबादाखौ फोजोबबाय ।

बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर’ हारिमु आफादा थांनाय 1 नभेम्बर खालारनिफ्राय जागायनानै 7 नभेम्बर खालारसिम 7 साननि हाबाफारिजों हारिमुवारि बिथिंखौ फोथांनानै लाखिनो, जौगाखांहोनो आरो बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय जिल्लानि मुसलपुराव बेसेन नाङै हारिमुवारि मोसानाय फोरोंथाइ मावबादा लादोंमोन बेनिनो दिनै जोबथि सान । बायदि रोखोमनि खाम, जथा, सेरजा, सिफुं दामनाय फोरोंनायजों लोगोसेनो हारिमुवारि दावस्रि देलाइ मोसानाय, बागुरुमबा मोसानाय बायदि-बायदिखौ बे फोरोंथाइ मावबादायाव फोरोंनाय जादोंमोन। दिनैनि जोबथि सानाव मोसानाय फोरोंनायखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसेनो गोदान, गोजाम मेथाइ रोजाबगिरिफोरनि मेथाइ खननाइजों गाजा-गोमजायै फोजोबनाय जायो । बाक्सा जिल्ला बर’ हारिमु आफादनि आफादगिरि रुपनाथ रामसियारीनि मासि लाना सामलायनाय बे हाबाफारिखौ जिल्ला हारिमु आफादनि गाहाइ नेहाथारि निकुलचन बसुमतारीआ बेखेवनानै होयो आरो आथिखालाव दुलाराय बर’ हारिमु आफादा सरकारनिफ्राय नांगौ बादियै मदद आरो अनसुंथाइ मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथियो। बे गेवलां मेलनि आलासि महरै मुसलपुर जिल्ला गुदि बर’ थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपाल चन्द्र बर’, बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाइ नेहाथारि नन्देस्वर बर’, रमेश चन्द्र बसुमतारी, बाक्सा जिल्ला ट्राइबेल संघनि गाहाइ नेहाथारि फुलेन चन्द्र बर’, जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि बिरखां नार्जारी, राकेश रामसियारी बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन ।

Bagurumba dance part 2
Bagurumba dance part 3
BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles