Wednesday, July 17, 2024

आम आदमि हान्जाया दिल्लिआव मोन 500 भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ फसंगोन।

दिल्लि, 4 जुन, 2022: दिल्लि सरकारा फैबाय थानाय 15 आगस्तसिम हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लिआव भारतनि मोन्थाम गाबनि समायना फिरफिलाखौ दिल्लिनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव गायसननो थांखि लादों। बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय दिल्लिनि गिबि मन्त्रि ओरविन्द केजरिवालआ ‘Tiranga Samman Samitis’ खौ फसंनानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, सानफ्रामबो रबिबारनि फुंबिलिनि 10 रिंगायाव ‘Tiranga Samman Samitis’ नि हान्जाया फिरफिलानि थावनियाव थांनानै माहारियारि मेथाइखौ खनगोन।

बेनि अनगायैबो बे कमिटिनि हाबा मावगिरिफोरा समाजनि थाखाय आरो गोरिब दुखुथियाफोरनि थाखाय गाहाम हाबा मावगोन। सोरबा गरिब सुबुङा ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै, सोरबा गथ’साया फरायसालिआव थांनो मोन्दोंना मोनाखै, आरो सोरबा सुबुङा लोमजानानै रां खान्थियारि थासारिया मोजां नङैनि जाहोनाव फाहामथाइखौ लानो हायाखै आरो सोरबा सुबुङा थानो थाखाय न’ बां दंना गैया बेफोरखौ रोखा खालामगोन होननानै गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायनानै होदों।

गिबि मन्त्रिआ फोरमायनानै होबावदोंदि कमिटिनि खामानि मावगिरिफोरा राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा थानाय नङा आरो बिसोरो हादोरनिनो हाबा मावगिरि जागोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा मिरु सरकारखौ जम्मु आरो काशमिरनि थागिबि सुबुंफोरनि रैखाथि होनो थाखायबो खावलायो आरो दाय गोयि सुबुंनि जिउखौ रैखाथि होनांगौ होननानै खावलायो।

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles