Wednesday, July 17, 2024

फैगौ 15 आगस्टआव उतखारिफोरा बम बेरफ्रुहोनो नागिरनायखौ रैखाथि सान्थ्रि हानजाआ फेलें खालामदों।

गोदान दिल्ली,10 आगस्ट 2022: जम्मु-कास्मीराव उतखारिफोरा गिख्रंथाव जाथाय सोमजिहोबाय थायो।उतखारिफोरा जम्मु-कास्मीराव रैखाथि सान्थ्रिफोरखौ थांखिनानै गावथारनायजों लोगोसेनो बमखौबो बेरफ्रुहोयो।

बेबायदिनो उतखारिफोरा जम्मु-कास्मीराव फैगौ 15 आगस्टआव बम बेरफ्रु होनो नागिरदोंमोन।जायखौ रैखाथि सान्थ्रि हानजाआ फेलें खालामदों।सुलुंनि बायदिब्ला रैखाथि सान्थ्रि हानजाआ जम्मु-कास्मीरनि पुलवामाआव 25 किलग्रामनिफ्राय 30 किलग्राम आइ इ डी खौ बोखांनो हादों।कास्मीर जननि एडिजिपि बिजय कुमारा फोरमायदों दिनै फुंनि 7 रिंगा 50 मिनिटआव पुलिस आरो रैखाथि सान्थ्रि हानजाआ जुथायै पुलवामाआव सार्कुलार रड क्रसिंनि खाथिआव 25 किलग्रामनिफ्राय 30 किलग्राम आइ इ डीखौ बोखांनो हादों। बेबायदि बोखांनो हानायनिफ्राय गिदिर जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखाथि मोननो हाबाय।

दिनैबो रैखाथि सान्थ्रि हानजाआ उतखारि फसंथान लस्करनि साथाम उतखारिफोरखौ बडगामनि वाटारहेल ओनसोलाव बेंखननानै गुलि गावग्लुङो।बिसोर साथाम उतखारिफोरनि गेजेराव लतीफ राथराबो दंफादेरो।जाय राहुल भट्ट आरो अमरिन भट्टजों लोगोसे माखासे नोगोरारिफोरखौ बुथारनायावबो दंफा देरोमोन।

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles