Wednesday, July 17, 2024

गसाइगावनि आसाम-बंग सिमायाव पुलिसआ सुरांनि मा 9 मोसौ, मा 25 मोसौफोरखौ हमदों।

गसाइगाव, 30 मे, 2022: आफां आसामनि क’क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुरजों नांजाबनाय आसाम-बंगनि सिमायाव पुलिसआ सुरांनि आयेन बेरेखायै लाबोनाय मा 9 मोसौजों लोगोसेनो मा 25 मौसोफोरखौ हमनो मोन्दों। पुलिसआ सिमा ओनसोलाव आयेन बेरेखा फालांगिनि हेंथायै जेसेबांनो गोख्रों नोजोर लाखिदों, बेबायदि समावनो सुरांफोरा सान आरो हरनि निजोम समाव खाबु लानानै आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायखौ दासान्दि मिथिनो मोनबाय थादों। दिनैबो गसाइगावनि सापकाटा पुलिसआ संदान्नायनि गेजेरजों जाथोसे जौगाखां मा 9 मोसौफोरखौ हमनो हाबावो। मखनो गोनांदि, पुलिसनि नोजोरखौ आनज्रायनानै आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामनो नाजानाय सुरांनिफ्राय हरनि समावनो पुलिसआ मोसौफोरखौ हमनो हायो। सापकाटा पुलिस बिबानगिरिआ फोरमायनाय बादिब्ला, हरनि समाव सुरांफोरा थकसागुरिनि हाग्रायाव मोसौफोरखौ दोनखुमानो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय संदान्नायनि गेजेरजों मा 9 मोसौफोरखौ सुरांनिफ्राय उदां खालामनो हायो। नाथाय पुलिसनि संदान्नायखौ खौरां मोन्नानै सुरांआ गुबुन जायगायाव आनज्रायो।

गुबुन फारसेथिं, सानसेनि गेजेरावनो गुबुन राज्योनिफ्राय लाबोनाय मा 25 मौसोफोरखौ आसाम-बंग सिमानि श्रीरामपुरनिफ्राय हमनो हाबावदों। हरनि समाव पुलिसआ संदान्नानै UP 21/AN 3194 नम्बरनि गंसे ट्राकनिफ्राय मा 25 मौसोफोरखौ बोखांनो हायो। बेफोर मौसोफोरखौ माहारियारि राजा लामायाव पुलिसआ हरखाब संदान्नाय समाव ट्राकनिफ्राय बोखांनो हानायाव जाफुंसारदों।

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles