Sunday, May 26, 2024

मनिपुरनि गिबि मन्त्रि N Biren Singh आ गासै हाथियार हमग्रा आफादफोरखौ सान्तिनि थाखाय सावरायनो फैनो खावलायदों।

मनिपुर, 2 जुन, 2022: सा-सान्जा भारतनि मनिपुर रायजोनि गिबि मन्त्रि N Biren Singh आ रायजोनि गासै हाथियार हमनाय आफादफोरखौ फैफिननानै सरकारजों सावरायनो थाखाय खावलायदों। ओनसोला सान्ति लाबोनायनि थाखाय सावरायनो खावलायदों। जुदि गिदिंनानै फैफिनोब्ला मोनफ्रोम्बो आफादजों राजखान्थियारि बिथिङै सावरायनानै गासैनिबो जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनो हायो होननानै बुङो गिबि मन्त्रिआ। दिनै मनिपुरनि गिबि मन्त्रि N Biren Singh आ गासैबो हाथियार हमग्रा आफादफोरखौ सरकारजों सावरायनानै रायजो आरो ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथि आबहावाखौ लाबोनो थाखाय गिदिंनानै फैफिननो खावलायो।

रायजो आरो ओनसोलखौ जौगाखां होनो थाखाय बयबो खौसेयै सावरायलायनानै हाबा मावोब्लासो हागोन आरो दावगानायनि मोनसेल लामा होननानै खावलायनायजों लोब्बा लाखिनानै फोरमाय बावयो गिबि मन्त्रि बिथाङा। आरो बिनि अनगायैबो सा 14 UTLA हान्जाआ गावसोरखौ सरकारनि खाथियाव गथाइ फैनायानो सरकारनि हाथियार हमग्रा आफादफोरखौ गाहाइ बिथायाव लाबो फिननायनि मोनसे फिथाइ होननानैबो गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायो।

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles