आसामनि डुलियाजानआव साननि समावनो उन्दै फरायसाखौ खावनानै लांनो नाजादोंमोन।

0
164

गुवाहाटी, 30 मे, 2022: आसामनि डुलियाजानाव साननि समावनो मानसि लांखारनो नाजानाया सोराङाव फैदों। नाथाइ, जाथाइ जानाय थावनियाव मानसिफोर थानायनि जाउनाव नाजानाया फैमाल जायो। डुलियाजानाव थानाय St. Xavier’s Higher Secondary School फरायसालिनि साखाथियाव बे जाथाइया जायो। दिनैनि फुंबिलि समावनो बे इनाय जाथइया सोमजिदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।

सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सा 4 दुथांफोरनि मोनसे हान्जाया बे फरायसालिआव गंसे समायना गारि लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव थाखो ब्रै (4) आव फरायनाय सासे उन्दै फरायसाखौ जर जुलुमै लांखारनो नाजादोंमोन। नाथाइ, जाथाइ जानाय जायगायाव मानसिफोर थानायनि थाखाय फैमाल जायो। बे जाथाइनि जाउनाव गथ’साया एसे जख’म जायो बेनि उनाव फाहामथाइ होनो थाखाय डुलियाजाननि अवेल इण्डिया हस्पितालाव फाहामथाइनि थाखाय थिसननाय जायो।

बेराफारसेथिं सन्देह खालामजानाय मानसि खावना लांगिरिफोरखौ जायगानिफ्राय खारखुमा लांनायाव जाफुंसारदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथाइनि सायाव डुलियाजाननि पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दङ। नाथाइ दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय जेबो फोरमान मोननो हायाखै। बे गिख्रंथाव जाथाइखौ मिथिनो मोननानै उन्दै गथ’सानि बिमा बिफाया गिखांनाय फोरमादों।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here