Saturday, May 25, 2024

आइजो माहारिखौ जौगाखांहोनो गोख्रों थांखि लादों खुंथाइ गोहोनि सोरखारा: प्रमद बर’

बाक्सा जिल्लायाव 500 निबो बांसिन आइजोफोरनो माइक्रफाइनेन्सनि रांनि अनसुंथाइ चेक गथायदों ।

माइक्रफाइनेन्सनि रिन लानाय रांखौ सुख’नानै होगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया खोथा होनाय बादियै नैथि पेजनि माइक्रफाइनेन्सनि रांखौ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सा 500 निबो बांसिन आइजोफोरनो रांनि चेक अनसुंथाइखौ रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि ननदिता गारलसा आरो बिटिआरनि गाहाइ खुंगिरि प्रमद बर’आ गथायनानै होयो । बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि प्रमद बर’आ बे हाबाफारिआवनो बाहागो लानानै आइजो माहारिफोरनि जौगाथाइनि थाखाय खामानि मावलांनो बिथांखि लानायखौ फोरमायथियो । बिथांआ बुंथियोदि हेन्डलुम आरो सिरिकालचार बिफानाव आइजोफोरखौ गाव सुंथा महरै खामानि होनो थाखाय गोबां थांखि लादों आरो बिटिआराव मोन 10 ट्रेनिंग चेन्टार थाबैनो गायसंनो थांखि लानायखौ बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि प्रमद बर’आ फोरमायथियो । मख’नो नांगोनदि बाक्सा जिल्लायाव सा 2,302 आइजोफोरा माइक्रफाइनेन्सनि लन लानाय रांखौ अनसुंथाइ महरै सुख’नानै होनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों । बाक्सा जिल्लानि माइक्रफाइनेन्स चेक राननाय हाबाफारियाव जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेकडालिन पारटिन, बरमा बियाबनि MLA भुपेन बर’, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, रेव रेवा नार्जारि, उखिल बसुमतारी, एम सि एल ए मन्टु बर’, एस पि राजेन सिं बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन ।

Microfinance financial help from BTC govt
BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles