Friday, July 12, 2024

भारत सरकारनिफ्राय “रजत कमल बान्था” मोननो हानाय बर’नि गिबिसिन Feature फिल्म आलायारन सावथुननि फावखुंगुर टिकेन्द्र नार्जारीआ रुंसारि जाबाय।

क’क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कातलगुरि गामिनि थागिबि बिफा रुंसारि बरनसिं नार्जारी
बिमानि रुंसारि निबारि नार्जारीनि आंगो फिसाज्ला टिकेन्द्र नार्जारीआ थांनाय हरनि 10:30 रिंगासो समाव रुंसारि जाबाय।

1952 मायथाइनि 22 नभेम्बर खालि जोनोम मोननाय टिकेन्द्र नार्जारीआ 826 नं सामगाव गुदि फरायसालियाव गुदि सोलोंथाइखौ जागायजेननानै 1972 मायथाइयाव P. U दानि H.S खौ उथ्रिसारनो हादोंमोन।

1983 मायथाइयाव Censor Board Of Assam जों फोसाव जानाय रुंसारि कमल कुमार ब्रह्मनि बिथोन होनाय बर’नि डकुमेन्टारि सावथुन दाइना” आव खाव खालामदोंमोन। बिनि उनाव रुंसारि नीलकमल ब्रह्मनि लिरनाय आरो जोंदाव बड’सानि बिथोन होनाय ”आलायारन” सावथुनाव जालाख’नि फाव दिन्थिनानै रजत कमल बान्थाखौ देरहासादनो हादोंमोन।

बासिराम जोहोलाव, रेप इन दि भार्जिन फरेस्ट, थ्रि गार्लस एन्ड दि गल्डेन ककुन, गादां खुज्रा, हावासिनि बार बायदि सावथुनफोराव फाव खालामदोंमोन। अल इण्डिया रेडिअ आरो अल इण्डिया रेडिअ क’क्राझारजों दुर दर्शननि ड्रामा थियेटार महरगिरि महरै सायख’जादोंमोन।

बेनि अनगायैबो बर’ समाजाव खोमसि फोथाइनानै दायना बुथारनायखौ बन्द’ खालामनो मेंनाय-बानाय गैयाजासे खामानि मावदोंमोन आरो गावनि जिउ जोबनाय समसिमहालागै ”लोरगि थियेटार हान्जा” जों लोगो नांनानै बर’ हारिमु आरो महरगिरिफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन।

बिथांनि रुंसारि जानायखौ बिटिआरनि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ न’खराव खौरां लाहैयो आरो गोथौ दुखु मोन्नाय फोरमायो लोगोसेनो गुबुन-गुबुन आफादनि दैदेनगिरि, मावथि बिथांमोनहाबो दाहानि बिबान रुजुनफायो।

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles