Friday, May 24, 2024

भारतआव 5G Spectrum नि निलाम होनाया दिनै 26 जुलाइनिफ्राय जागायबाय।

दिल्लि, 26 जुलाइ, 2022: भारत हादराव 5G Spectrum नि निलाम होनाया दिनै 26 जुलाइनिफ्राय जागायबाय। बेसेबा गोबावनिफ्रायनो बे निलामखौ खालामनो नाजाबोबाय थानाय जादोंमोन। गोबाव सम नेनायनि उनाव गमामायैनो दिनै जाफुंबाय। हादरनि गाहाइ मन्त्रि नरेन्द्र मडिनि मासि लानानै सामलायनाय cabinet मेलाव 5G spectrum नि निलाम होनायखौ आजावनानै लादोंमोन। थांखि बायदियैनो दिनै निलाम होनायखौ जागायबाय। बे निलाम होनायाव Reliance Jio, Adani Group, Bharti Airtel ,Vodafone Idea फोरा निलाम होनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। मिथिनो मोन्नाय बायदिब्ला फैबाय थानाय 2023 माइथायनि मार्च दाननिफ्राय भारत हादराव 5G services खौ रायजो राजाफोरनि थाखाय आबुङै बाहायनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ हादरनि जगा-जग खालामग्रा बिफाननि मन्त्रि Ashwini Vaishnaw आ फोरमायनानै होदों। आरो 5G spectrum नि निलाम होनाया सोलिफु जुलाइ दाननि जोबथा अक्तआव जोबगोन होन्नानैबो मन्त्रि बिथाङा फोरमायनानै होदों।

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles