Monday, April 22, 2024

61थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनाय बर’ थुनलाइ आफादनि बानजाय आफादखौ फोजोबबाय ।

बे खेबनि 61थि बोसोरारि जथुम्माआ मोनसे जारिमिनारि सोरजिनो हादों: प्रसान्त बर’ ।

तामुलपुर जिल्लानि कसुबारिआव खुंजानाय जारिमिनारि महरै मिथिजानाय बर’ थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनायनि बानजाय आफादखौ दिनै सिफायनाय जाबाय । बर’ थुनलाइ आफादनि 61 थि बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनायाव मदद खालामनाय बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि प्रमद बर’, आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, रायजोनि मन्थ्रिफोर, MLA फोर आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा, सोद्रोमा बिथांमोनजों लोगोसेनो समाज सिबियारि रायजोफोर साफ्रोमबो सुबुंफोरखौनो साबायखर बावो गाहाइ नेहाथारि प्रसान्त बर’ । बे खेबनि 61थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गोसोखांथि महरै फोथांना लाखिनो थाखाय गांसे गोजौ थाखोनि “जारिमिनारि गोसोखांथि बिजाब” महरै दिहुननाय जायो आरो बे बिजाबखौ हादरनि सोरखारि मावख’ आरो नेसनेल लाइब्रेरी बायदिआव दैथायहरगोन होनना बर’ थुनलाइ आफादनि गाहाइ नेहाथारि प्रसान्त बर’आ फोरमायथियो । भारतनि बारग’ हादरगिरि रामनाथ कबिन्द’ आरो बिथांनि अनजालि बिसि सविता कोविन्द बिथांमोनजों लोगोसेनो आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखी, आसामनि गिबि मन्थ्रि ड• हिमन्त बिस्व सर्मा, मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमा आरो चिक्किमनि गिबि मन्थ्रि प्रेमसिं टामां, आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि प्रमद बर’ बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बे हाबाफारिआव बाहागो लादोंमोन । जाय भारत हादरनि दाब दाब रायजोआवनो मिथिसारजादोंमोन । खमैबो 2 कौटि 30 लाक रांनिबो बांसिन रां बावजाजों बर’ थुनलाइ आफादनि जथुमाखौ खुंनाय जादोंमोन । बेनिनो गासैबो खामानि मावनाय आरो खरस जानाय रांनि हिसाबखौ बानजाय आफादनिफ्राय फारि फारियै होनाय जायो । मख’नो नांगोनदि दिनै बर’ थुनलाइ आफादनि जथुमानि थाखाय दाजानाय बानजाय आफादखौ सिफायनाय समाव बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि प्रमद बर’, बर’ थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर’, तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी, धर्म नारायण दास, एम सि एल ए पबित्र कुमार बर’, हेमन्त कुमार राभा बिथांमोनजों थुनलाइ आफादनि गोबां बिबानगिरि आरो समाज सिबियारि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन ।

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles