Saturday, June 8, 2024

बर’ थुनलाइ आफादनि 70थि जोनोम सान 16 नभेम्बरखौ गोदान दिल्लीनि राजघाट गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि मावख’आव फालिदों।

बर’ थुनलाइ आफादनि 70थि जोनोम सान 16 नभेम्बर सान फालिनाय आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि 25थि रुफाथि मायथाइ फोर्बोखौ फुंनि 9:00 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो फुंबिलि समनि होखानाय हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि मुस्रि तरेन बर’, मुंख्लंफोरनो बिबार बाउजेनो एबसुनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर’ आरो बेखेव बिबुंथि लाखियो BTR नि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर’आ।

बर’ थुनलाइ आफादनि गाहाइ नेहाथारि मुस्रि प्रसान्त बर’नि मेल सामलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो राज्य सभानि एम पि मुस्रि रोनगोरा नार्जारी, आसामनि मानगोनां मन्थ्रि मुस्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, भारत सरकारनि मानगोनां हादरसा मन्थ्रि मुस्रि रामेस्वर टेलि, साहित्य अकाडेमीनि मानगोनां नेहाथारि प्र. के. स्रीनिभाषा राव, आलिगड़ मुस्लिम मुलुगसोलोंसालिनि प्र. आब्दुल आहमेद, दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि राव बिगियानगिरि प्र. सोभा सत्यनाथ, BKWAC नि लेङाइ गाहाइ मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रमिअ पि नार्जारी, एबसुनि गाहाइ नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो गुबुन-गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे थुनलाइ सिबियारिफोरनि नुजाथिनायाव मेहेर गोनाङै खुंफुंजादोंमोन।

बेनिखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ गाजा-गोमजायै जाफुंसार होनायनि थाखाय बयखौबो साबायख’र बाउहरो।

Bodo Literature Day Celebration
Bodo Sahitya Sabha Celebration
BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles