Monday, July 15, 2024

भुटान हादराव सोलिनाय “सिशु फोरबो” TSHECHU FESTIVAL आव MCLA बिजितगोरा नार्जारिया बाहागो लादों ।

भारत हादरनि सिमायारि लोगो भुटान हादरनि सामद्रुम जंकार जिल्लाआव सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय सोलिदों भुटान हादरनि मुंदांखा आरो देरसिन फोरबो “सिशु फोरबो”आ । सामद्रुम जंकाराव सोलिबाय थानाय बे सिशु फोरबोआव बिटिआर दारांगाजुलि बियाबनि MCLA बिजितगोरा नार्जारिया बाहागो लादों । बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बादियैनो बे बोसोरावबो जोबोद गाजा-गोमजायै सिशु फोरबोखौ फालिनाय नुनो मोन्दों । “सिशु फोरबो”आ भुटान हादरनि देरसिन धोरोमारि फोरबो, गाहाइयै बुद्ध धोरोम सिबियारिफोरा बे फोरबोखौ समायना हारिमुवारि गाननाय जोमनायनि गेजेरजों मास्क डान्स मोसानानै गोबां सुबुं अनजिमा बाहागो लानायनि गेजेरजों फालियो । मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुरु रिनपसि एबा (पादमा चामपाभा) बे मास्क डान्खौ हारिमुवारि फोजौखांनाय आरो नखराव खौसेथि लाबोनाय थांखिजों गिबियै मोसादोंमोन, जायखौ आथिखालाव सिशु फोरबो महरै फालिदों । बे फोरबोआवनो दारांगाजुलि बियाबनि MCLA बिजितगोरा नार्जारि, बारग’ Chairman कृष्ण मोसाहारिजों लोगोसेनो अदालगुरि जिल्लाआव खुंफुंजानो गोनां मिरु एबसुनि 55थि बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय भुटाननि हारिमुवारि हानजाखौ मोसाहोनो हांख्रायनो फैनाय एबसुनि मोनसे हानजायाबो नुजाथिदों । एबसुनि थान्दै हानजा महरै फुकन दैमारि, मनदिप बसुमतारी, बिरफुं बसुमतारी करनिलियास दैमारि बिथांमोनहा बाहागो लादों ।

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles