Monday, July 15, 2024

मोजाङै बाहायनो रोंब्ला फानलु गोरानआ मुलाम्फा गोनां।

गोदान दिल्ली,10 आगस्ट 2022: जाग्रा आदारखौ बानायनाय समाव बायदि रोखोमनि मसलाफोरखौ बाहायनाय जायो।बेफोरनि गेजेराव फानलु गोरानआबो मोनसे। फानलु गोराननि पाउडारखौ जाग्रा आदारनि खालारखौ गोथाव नुहोनो बाहायनाय जायो।

फानलु गोराननि मुलाम्फाफोरा जादों…

  1. फानलु गोराननि फाउडारा बिखानि थाखाय गाहाम। माखासे रिसार्च खालामनायाव बुंदो हार्ट एटाक जाब्ला थाबैनो गिलाससे दैआव सामचसे फानलु गोराननि पाउडारखौ गलायनानै लोंहो नांगौ। बेजों हार्ट एटाक जानायआ लासै लासैनो मोजां जाबोगोन।फानलु गोरानआव गोबां बिबांनि पटेसियाम मोननाय जायो ,जाय देहानि थै रोदाफोरखौ रिलेक्स खालामो आरो ब्लाड फ्रेसारखौ सामलायनायाव मदद खालामो।बेजों ब्लाड प्रेसारा खम जागोन आरो थैनि थांलाय फैलाय खालामनायाबो मोजां रोखोमै जागोन।
  2. गुफुं देहाखौ खम खालामनोबो फानलु गोराननि फाउडारखौ बाहायनो हागोन।फानलु गोरानआव थानाय केप्सेसिनआ जाग्रा आदार जानो उखैनाय आरो बडिनि मेटाबलिस्मखौ खम खालामो,जायजों देहानि मेजेमा आवलियो। जुदि जाग्रा आदाराव फानलु गोराननि फाउडारखौ बाहायोब्ला गुफुं देहा जानाया खम जालांनो हागौ।
  3. फानलु गोराननि फाउडाराव भिटामिन सिखौ मोननाय जायो आरो बियो कलेजिनखौ सोमजिखां होयो। बेजों लोगोसेनो भिटामिन एखौबो फानलु गोरानआव मोननाय जायो। बे मोननैबो बिटामिनआ खर’नि खानाय आरो बिगुरखौ मोजां खालामो।

(Note: बे खौराङा गोदो गोदायनिफ्राय मानिबोनाय खौरां। बेखौ बाहायनायनि सिगां फाहामगिरिनि बोसोन लाग्रो।)

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles