कार्बि आंलं पुलिसआ 7 कौटि रांनि हेरइन बोखांदों ।

0
123
Drugs seized at Karbi Anglong

कार्बि आंलं, 25 जुन, 2022: कार्बि आंलं पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव आसाम आरो नागालेण्ड सिमायाव सक्रुबारखालि कौटि रांनि हेरइन बोखांनो हादों । रिपर्ट मोननाय बादिब्ला, पुलिस हानजाया ड्रागस फालांगि खालामनाय बाथ्राखौ स्रोद मिथिनानै संदाननाय हाबाफारि लागासिनो दंमोन । जायनि गेजेरजों बै ड्रागस फालांगिरिफोरखौ ड्रागसजों लोगोसे हमनो हायो । बकाजाननि SDPO जन दासआ बुंदों, ‘‘जों आसाम आरो नागालेण्ड सिमाजों ड्रागस फालांगि खालामनायनि स्रोद सुलुं मोननो हादोंमोन आरो जायनि उनाव सिमा ओनसोलफोराव संदाननाय हाबाफारिखौ जागायजेनो आरो सानजौफुनि 12.00 रिंगायाव जोंनिनो सासे पुलिस बिबानगिरिआ सानै सुबुंफोरखौ नोजोर होयो जाय डिमापुरनिफ्राय लाहरीजान साहा बागानसिम फैगासिनो दंमोन’’ ।

बे लामाजों आयेननि बेरेखा फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा पुलिस चेकिंनिफ्राय बारगनो थाखाय दावबायो । सानै फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ नुनाय लोगो लोगोनो होबथायो आरो बिसोरखौ सिग्रोमनायनि गेजेरजों बिसोरनिफ्राय गासै मोन 79 साबुनि बिखबआव सोननानै लाबोनाय 1 किलग्राम हेरइनखौ बोखांनो हायो । जायखौ बिसोर मैगंनि सिङाव लानानै फैदोंमोन ।

जन दासआ बुंथिना होनाय बादिब्ला, हमजानाय हेरइननि बेसेना माहारियारि हाथाइयाव 7 कौटि रां । दासआ आरोबाव बुंबावदों, सानै फालांगिरि बिफा-फिसाज्लाखौ पुलिसनि हानजाया हमबाय। हमजानाय सुबुंफोरखौ 39 बोसोर बैसोनि मनिटन सिं आरो 19 बोसोर बैसोनि रहित सिं होनना सिनायनो हादों । बिसोर हजाइ जिल्लानि थागिबि आरो बिसोरखौ नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होनना बुंथिबावो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here