आसामाव गोदान जाथोनि गान्दौला (dragonfly) जिबिखौ मोननो हादों।

0
297
dragonfly

गुवाहाटी, 4 जुन, 2022: आसामाव गोदान जाथोनि समायना गोन्दौलाखौ बोखांनो मोन्दो। थारैनो आसामनि थाखाय मोनसे गोजोन्थाव बाथ्रादि थांनाय समाव गोबां रोखोमनि गान्दौलाखौ आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव मोननाय जायोमोन। नाथाइ दानि दिनाव बे जिबिखौ गोबां खम नुनो मोनसै। ओनसोलनि खायफा थावनिफोराव नुनाय जाला एबा गोमालांबाय होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया। मखनो गोनांदि गोदान जाथोनि गान्दौला मोननायनि बाथ्राखौ The World Dragonfly Association नि मोनसे International Journal आव सेबखांनायखौ नुनो मोन्दों।

बे समायना रमायना गोदान जाथोनि गान्दौलाखौ आसामनि तेजपुर जिल्लाआव मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला Shantanu Joshi आरो Anuja Mital मुंनि सानै नायबिजिरगिरिफोरा बोखांनो हादों। ब्रह्मपुत्र दैमानि रुगुङाव बे जिबिखौ बोखांनो मोन्दों। बिजिरगिरिफोरा 5-6 मिटारनि फांसे बिफाङाव बे गान्दौलाखौ गोबां बानानै थानाय समाव बोखांनो हादोंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला, बिथां सानै बिजिरगिरिफोरा सा-सान्जा भारतनि ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौ आबहावानि रैखाथि होनाय आरो इयुननि समाव फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय गोख्रों खालामनायनि थाखाय खामानि मावगाबाय थादों।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here