नोरसिं बिलाइआ देहानि थाखाय गाहाम।

0
251
नोरसिं बिलाइ

गोदान दिल्ली, 29 जुलाइ 2022: भारतारि नखराव नोरसिं बिलाइखौ गोबां बाहायो। नोरसिं बिलाइखौ जाग्रा आदारनि स्वादखौ बांहोनो थाखाय बाहायनाय जायो।
नोरसिं बिलाइआव फस्फरास, केल्सियाम, आयरन, कपार, भिटामिन आरो मेग्निसियामखौ मोननाय जायो, जाय देहाआव माखासे रोखोमनि मुलाम्फाखौ मोनहोयो। जुदि सानफ्रामबो फुङाव 3-4 नोरसिं बिलाइखौ जायोब्ला देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन।

नोरसिं बिलाइनि मुलाम्फोरा जादों…

  1. नोरसिं बिलाइखौ जाब्ला मेगननि माखासे जेंनाआ जानगार जायो।मानोना नोरसिं बिलाइआव भिटामिन A खौ मोननाय जायो। भिटामिन A आ मेगननि नुनो हानाय गोहोखौ बांहोयो
  2. डाइबिटीजनि बेराममिफोरखौ सम सम नोरसिं बिलाइ जानो बोसोन होनाय जाय।मानोना नोरसिं बिलाइआव पाइपग्लाइसेमिक प्रपार्टी मोननाय जायो ।बेयो ब्लाड सुगारखौ कन्ट्रल खालामो।
  3. नोरसिं बिलाइखौ सानफ्रामबो फुङाव उदै खालिआव जाब्ला डाइजेसनआ मोजां जायो।
  4. नोरसिं बिलाइआव एन्टीफंगल आरो एन्टीबायटिक गुनखौ मोननाय जायो,जायजों माखासे रोखोमनि इन्फेक्सन जानायनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो ।
  5. नोरसिं बिलाइखौ जानायजों देहानि लिरथाय आरो उदैनि मेजेमआबो खम जायो।मानोना नोरसिं बिलाइआव एलिथ एसिटेट,महानिम्बाइन आरो डाइक्लरमेथेन बायदि निउट्रिएन्टसखौ मोननाय जायो।

    (NOTE – बे खौराङा सरासन्स्रा सुबुंफोरा नोरसिं बिलाइखौ बाहायबोबाय थानायनि सायाव बिथा खालामनाय। बेखौ बाहायनायनि सिगां फाहामगिरिनि बोसोन ला।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here