Monday, April 22, 2024

बाक्सानि बरमायाव BTR सरकारनि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि।

BTR गोजोन गोरोबथानि 5.3 नं द’फा बादियै BTR हालामाव आगु समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय थागिबि हारिफोरनो हानि फोरमानलाइ राननाय मेला खुंफुंदों।

दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव BTR नि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’नि नुजाथिनायाव हानि फोरमानलाइ राननाय मेला खुंफुंदों।

BTR हालामाव रायजो जाबोनाय साफ्रोमबो सुबुंफोरानो मोन्थाइ महरै हानि फोरमानलाइखौ मोनफुंहोनो आथिखालनि खुंथाइ सरकारा गोख्रों खामानि मावदों होन्नानै BTR नि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ बुंथियो। बेजों लोगोसेनो “बैसोमुथि” बिथांखिनि गेजेरजों जाख्ल’नाय गैयै, रांनि लेनदेन गैयै गोगो राहाजों हानि फोरमानलाइखौ रान्नानै होनो थाखाय आथिखालनि खुंथाइ सरकारा राहा लादों
आरो बेनि थाखायनो दाब-दाब जायगायाव सारभे खालामनाया सोलिगासिनो दं होन्नानैबो फोरमायबावदों गाहाइ मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ।

हानि मोन्थाइखौ होनायनि जाहोनाव उन गोलैसोनाय सुबुंफोरा भारत सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारनि समाजारि रैखाथिनि खाबुखौ मोन्नो हागोन आरो बेयो गोबां अनजिमानि आइजो आरो हिन्जावसाफोरखौ गावनि हानि मोन्थाइखौ दाबि खालामनो गोहो होगोन लोगोसेनो साबजाथाव सुबुंफोरा PM KISSAN, PMAY बायदिफोरनि खाबुखौ मोन्नो हागोन।

बे हाबाफारियावनो मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रन्जित बसुमतारी, मुस्रि राकेश ब्रह्म, मुस्रि घनस्याम दास, मुस्रि गौतम दास आरो मुस्रि दावबायसा बर’ आरो एम सि एल ए मुस्रि मन्तु बर’, मुस्रि राजिब ब्रह्म आरो मुस्रि बिजित गोरा नार्जारी बिथांमोनहा बिटिआर हानि मेलायाव बाहागो लाफैदोंमोन।

BTR chief in Baksa Land Distribution Ceremony
BTR distribution Land Certificate to the rightful owners
BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles