आसामनि सा 18 ACS अफिसारफोरखौ IAS अफिसारनि बिबानआव थिसनबाय।

0
170
18 ACS promoted to IAS

आसाम, 2 आगष्ट, 2022: गोदानै हादरगिरि बिबान मोननाय द्रौपदी मुर्मुनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि । आसाम सरकारनि सिङाव ACS अफिसारनि बिबानाव हाबा मावनाय सुबुंफोरखौ IAS अफिसारनि बिबानआव थिसनबाय। Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 नि Rule 8(1) , Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 नि Regulation 9(1) आरो Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954 नि Rule 3 नि गेजेरजों हादरगिरिनो गोहो होनाय हिसाबै हादरगिरिआ रायजोनि ACS अफिसारफोरखौ मिरुनि IAS अफिसारनि बिबाननि मासिआ लांदां जानानै थायोब्ला बे मासिखौ आबुं खालामनो थाखाय थिसन्नो हायो। बे गोहोखौ बाहायनानैनो हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ आसामनि सा 18 ACS अफिसारफोरखौ आसाम सरकारजों सावरायलायनानै गौजौआव मख’नाय आयेननि गेजेरजों गोजौसिन बिबानाव थिसन्नानै होयो।

आसामनि IAS आव थिसन्थाइ होजानाय ACS अफिसारफोरखौ फारियै

 1. रिजु गगै,
 2. तन्मय प्रतिम बरगहाइ,
 3. सेइद इसाकुर रहमान,
 4. जादब सइकिया,
 5. भास्कर पेगु,
 6. मुकुल कुमार सइकिया,
 7. देव प्रसाद मिस्रा,
 8. बिजया चौधुरि,
 9. गोतम तालिकडार,
 10. देभासिस शर्मा,
 11. जुरि दले,
 12. पुस्पान्जलि दास ,
 13. प्रकास रन्जन घरपालिया,
 14. इन्दिरा कलिता,
 15. सप्ना दत्त,
 16. मनिन्द्र शर्मा,
 17. कनिन्द्र चौधुरि आरो
 18. भास्कर पुकन

होन्नानै मिथिनाय जादों।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here