मंगल ग्रहआव गोमोथाव सावगारिखौ सेबखांदों

0
106
Rock Formation Clicked on Mars

गोदान दिल्ली, 8 जुन 2022: नासानि (NASA) रभार किउरिय’सिटीआ (Curiosity rover) मंगल ग्रहआव गोमोथाव रक पिलारनि सावगारिखौ सेबखांदों। मंगल ग्रहआव बे रक पिलारखौ थांनाय 15 मेयाव रभारनि गेजेरजों गोबाव सम सं दाननायनि उनाव सेबखांनाय जादोंमोन।

बे रभारआ फैगौ 6 आगस्टआव गावनि 10 बोसोरनि हाबा फारि मावनायखौ फुरा खालामगोन। रभारा नेम खान्थि बायदियै बुहुम सायाव मंगल ग्रहनि सावगारिखौ दैथाय हरबाय थायो। मंगल ग्रहनि रक पिलारखौ मंगल ग्रह दिबस 3474 आव सेबखांनाय जादोंमोन।

ब्रह्मान्डआव जिउ सोमजिखांनायखौ सं दानग्रा फसंथान SETI आ टुइटाराव बुंदों रक पिलारा सरासनस्रा महरै बाला आरो दैजों सोमजिखांनाय। 13 मेआव नासानि जेट प्रपल्शन लेबरेटारिआव मिशननि मावख’यारि ब्लकआव पस्ट खालामनाय मोनसे बिबुंथिनि बायदिब्ला, किउरियसिटी रभारा माउन्ट शार्प मुंनि बाहागोआव हाबा फारि मावदोंमोन।जायनो सल 3473 आरो 3475 सायाव मिराडर बटटेनि लेङाइ मुंखौ होनाय जादों।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here