आसामनि AHSEC काउन्सिलआ HS 1थि बोसोरनि गासै फरायसाफोरखौ दैखोनो थांखि लादों।

0
131
AHSEC Council

गुवाहाटी, 10 जुन, 2022: आसामनि Assam Higher Secondary Education Council आ गावनि सिङाव थानाय सोलिफु बोसोरनि गासै HS 1थि बोसोराव फरायनाय फरायसाफोरखौ दैखोनो थाखाय थांखि लादों। AHSEC आ गावनि बेन्दोङाव थानाय गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरखौनो फरायसाफोरनि मोननाय नाम्बारखौ इयुनाव नाम्बारनि फोरमान बिलाइखौ होनो पर्टेलआव थिसननो थाखाय बिथोन होदों। बे गिदिर बिथांखिखौ थांनाय बिस्थिबारखालि लादों। काउन्सिला गावसिनि बेन्दोंआव थानाय गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरनो मोनसे नतिपिकेसन आयेन फोसावनायनि गेजेरजों HS 1थि बोसोराव फरायनाय फरायसाफोरखौ दैखोनानै होनो थाखाय बिथोन होदों। नाथाइ, नोजोर होनो गोनांदि जायफोर फरायसाया हरखाब मिथिंगायारि खैफोदनि जाहोनाव आन्जादाव जिरायनो हायाखैमोन बिसोर फरायसाफोरखौल’ दैखोनाय जागोन।

फोसावबिलाइनि बायदिब्ला, जायफोर फरायसाफोरा आन्जादनि खारिथिखौ जमा होदोंमोन नाथाइ, मिथिंगायारि खैफोदनि जाहोनाव आन्जादाव जिरायनो हायाखैमोन आरो माखासे फरायसाया माबेबा आयदानि आन्जादखौ होनानै गुबुन आन्जादखौ होनो हायाखै आरो जायफोर गासैबो आयदानि आन्जादखौ होदों नाथाइ मिथिंगानि खैफोदनि थाखाय मोजाङै होना हायै, आन्जादनि समाव बुगिनांनाय गासै फरायसाफोरखौ HS 2थि बोसोराव थिसननो थाखाय बिथोन होदों।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here