दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड• लिलाधर ब्रह्मखौ जोनोम गामियाव जोबथा बिदाय होबाय ।

0
136

दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि, समाज सिबियारि, गागि लिरगिरि, हारिमु सिबियारि ड० लिलाधर ब्रह्मआ बे बहुमाव गैलिया। गोबाव सम बेरामजों जुजिनानै मैया 21 आगष्टखालि बेलासि समाव गुवाहाटिनि मोनसे देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो । रुंसारि जानाय समसिम बिथांनि बैसोआ 67 बोसोरमोन। बाथौ धोरोमखौ फोजौखांनाय आरो बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसेनो बर’हारिनि गोबाव सम खामानि मावबोनानै ड० लिलाधर ब्रह्मआ रुंसारि जालांनानै गावनि बिसि कनिखा ब्रह्मखौ गालांना अरायनि थाखाय बे बहुमनिफ्राय आन्ज्राय लांबाय।‌ रुंसारि ब्रह्मनि गोथै देहाखौ अदालगुरि जिला बाथौ गौथुमनि माइदांगुरि बिजिरसंसालियाव बिदाय होनायजों लोगोसेनो गावनि जोनोम गामि तामुलपुर जिल्लानि मथंगा चक बारेगावयाव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों जोबथा बिदाय होयो । ड• लिलाधर ब्रह्मनि रुंसारि जानायाव दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसेनो दुलाराय बर’ फरायसा आफाद, बर’ थुनलाइ आफाद, दुलाराइ बाथौ महा सभा, लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद, राजखान्थियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो गोबां माहारियारि आफादफोरा गोथौयै दुखु फोरमायदों।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here