2 बोसोरनि उनाव चीनआ भारतारि फरायसाफोरनो मोजां खौरां होदों।

0
128

गोदान दिल्ली,23 आगस्ट 2022: चीनआ भारतारि फरायसाफोरनो मोजां खौरां होदों।चीनआ कभिड 19 होबथानायनि जाहोनाव थाबथानानै थानाय हाजार हाजार फरायसाफोरनो 2 बोसोरनिफ्रायबो बांसिन समनि उनाव भिजा होनो बाथ्रा फोसावदों।बेनि अनगायै भारतारिफोरनि थाखाय फालांगि भिजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन थाखोनि भिजाखौबो होनाय जागोन।

चीननि बाथ्रा फोसावनाय बायदिब्ला ,एक्स1-भिजाखौ बै फरायसाफोरनो होनाय जागोन जाय गोजौ थाखोनि सोलोंथायनि थाखाय चीनआव थांनो गोसो जादों।गोदान फरायसाफोरजों लोगोसे बै फरायसाफोराबो एक्स1- भिजाखौ मोननो हागोन ,जाय कभिड-19 नि जाहोनाव सोलोंथाय लानायखौ दोनथनानै चीननिफ्राय गावनि हादतआव फैफिननांदों।

कभिड-19 नि भिजा होबथानायनि जाहोनाव सा 23,000 निफ्राय बांसिन भारतारि फरायसाफोरा नआव फैफिननांदोंमोन।बिसोरनि गेजेराव बांसिननानो मेडिकेल फरायसा। चीनआ सोलोंथाय लानो चीनाव थांनो गोसो जानाय फरायसाफोरनि मुंखौ भारतनिफ्राय बिहरदोंमोन।बेनि उनाव भारतआ सा 100 फरायसाफोरनि मुं फारिलाइखौ गथायना होदोंमोन।

दिल्लीआव चीन थान्दैनि वेबसाइटआव फोसावनाय बाथ्राआव बुंदों गोदान फरायसाफोरजों लोगोसेनो बै गोजाम फरायसाफोरनोबो भिजाखौ होनाय जागोन जाय कभिड-19 होबथानायनि जाहोनाव चीनाव दावबायनो हायाखैमोन।फैगौ 24 आगस्तनिफ्राय चीनआ भिजानि आरज गाबनायनि हाबा फारिखौ आपडेट खालामनानै होगोन।

चीननि गुबुन हादत मावखनि काउन्सिलार जि रन्गआ टुइटआव बुंदों भारतारि फरायसाफोरनो हामलायथि बावहरो।नोंथांमोनहा धैज्य हमनायनि मोजां फिथायखौ मोननो हाबाय। चीनआव नोंथांमोनखौ बरायो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here