SEBA आ गाबोन 10 थाखोनि मेट्रिक आन्जादनि रिजाल्टखौ फोसावना होगोन

0
114
SEBA class 10 result 2022

गुवाहाटी, 6 जुन 2022: गाबोन 7 जुन खालार । थामहिनबा गाबोन फुंनि समावनो SEBA आ 10 थाखोनि मेट्रिक आन्जादनि रिजाल्टखौ फोसावना होनायनि थांखि लाबाय। SEBA आ बे बाथ्राखौबो मिथिहोदोंदि, गासै मोन 6-7 वेबसाइटनि गेजेरजों फरायसुला-फरायसुलिफोरा गाव-गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। बेफोर वेबसाइटफोरा जादों – sebaonline.org, results.sebaonline.org, resultsassam.nic.in, results.shiksha, assam.shiksha आरो indiaresults.com । मखनो गोनांदि, महामारि करना भाइरासनि जाहोनाव थांनाय बोसोरनि मेट्रिक आन्जादखौ मोजाङै खुंनो हायाखैमोनब्लाबो नाथाय करनानि थासारिया 2022 माइथायाव इसे मोजाङाव फैफिन्नायजों फरायसाफोरा मेट्रिक आन्जादखौ गोसो बादियै होनो खाबु मोन्दों। नाथायबा, बे खेबनि मेट्रिक रिजाल्टआ फरायसाफोरनि थाखाय माबादि जागोन, बेनि सायाव गाबोननि समासो फोरमायगोन। मानोना, HSLC एबा मेट्रिकआ फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब आरो जर’खा आन्जाद जायो। जेराव, मेट्रिकखौ उथ्रिसारखांनायनि उनावनो फरायसाफोरा गावबा-गावनि थांखिखौ होसोनो लामा मोनो।

SEBA नि रिपर्ट बादिब्ला, थांनाय मार्स दाननि 15 खालाराव खुंनाय मेट्रिक आन्जादआव खमैबो सा 4 लाखनिबो बांसिन फरायसुला-फरायसुलिफोरा आन्जादखौ होदोंमोन। नाथाय बिसोरनि गेजेराव सोर फरायसाआ बांसिन नम्बर मोननानै TOP आव जायगा आवग्रिनो हागोन, बेनि फारसे फरायसाजों लोगोसे दिथागिरिफोरा रिजाल्टखौ नेनानै दं। जर’खायै, गाबोननि समाव फरायसाफोरनि थाखाय रंजानाय आरो दुखु जानाय बे मोननै थासारिखौबो नुनो मोनगोन।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here