फाहामथाइ लाफुबाय थानाय समावनो गोरबोबती आइजोनि जिउ खहा

0
115

नंखाय फोरमान लानानै फाहामथाइ होग्रा डाक्टारखौ हमबाय।

गुवाहाटी, 6 जुन, 2022: फाहामथाइ लाफुबाय थानाय समावनो सासे गोरबोबती आइजोआ अबथिरायै जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बियो जाय डाक्टारजों फाहामथाइ लादोंमोन बे डक्टरआ नंखाय फोरमान लानानै बेरामिफोरखौ फाहामथाइ होयोमोन। नाथाय दा बे नंखाय फोरमान लानानै फाहामथाइ होग्रा डाक्टारखौ पुलिसआ हमबाय। रबिबारखालि हरनि समाव बिखौ आसामनि कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बक’ ओनसोलनिफ्राय हमनो मोनो। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ इब्राहिम आली होनना मिथिनो मोन्दों।

गोरबोबती आइजोआ बिजों फाहामथाइ लाबाय थानाय समावनो जिउ खहा जानांनाय जाथाइनि उनाव बियो थाखुमानो नाजादोंमोन। नाथाय जेब्ला, प्रतिदिन टाइम खौरां बिजोंनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिना होयो अब्ला, पुलिसनि हानजाया नायबिजिरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै फाहामथाइ होग्रा डाक्टारखौ बरालीमारी ओनसोलनिफ्राय हमनो मोनो।

सासे आसा मावफारियाखौबो बे केसजों लोब्बा थानायनि दायाव पुलिसआ खाबाय। खाजानाय आसानि मुंखौ मुन्नीयारा बेगम होननानै पुलिसआ बुंदों। आलिआ बे आयेननि बेरेखा फालांगिखौ तामुलदी ओनसोलआव खालामोमोन होननानै पुलिसआ बुंथिबावदों।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here