आसामनि चुटियाआव लामानि जाब्रबथाइजों सा 3 सुबुंनि जिउ खहा ।

0
116
'3 family members dead in car accident with truck in assam chutia road

गुवाहाटी, 3 सेप्तेम्बर, 2022: आसामनि चुटियाआव मोनसे दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथाइ सोमजिदों । बे दुखुनांथाव जाथाइजों सा 3 सुबुंनि जिउआ गोमानाङो । जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मादाव सासे उन्दै गथ’बो दंमोन । जिउ खहा जानाय सुबुंङा चुटिया गोजौसिन फरायसालिनि बारग’ मासिगिरि आजिजुर रहमाननि फिसाज्ला, बिहामजो आरो फिसौलामोन । नखरसेनिनो सा 3 सुबुङा बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाइजों जिउ गोमानो गोनां जायो ।

थांनाय सक्रुबारखालि बे जाथाइया सोमजियो । खौरां मोन्नाय बायदिब्ला जाथाइया बिस्वनाथ जिल्लानि गेरेकिनि माहारियारि राजा लामायाव सोमजियो । गंसे साखा खबब्रै गारि आरो ट्राकजों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाथाइया जायो । जायनि जोहोनाव मोनसे नखरनिनो सा 3 सोद्रोमाफोरा अबथिरायै जोबथा हां बोनो गोनां जायो । थैनाय सुबुंनि मुंखौ फारियै टापिक रहमान अनसारि, बिउटि अनसारि आरो जहेब रहमान होन्ना मिथिनो मोन्नाय जादों ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here