फैगौ 25 अक्टबराव सान मननाय जागोन।

0
134
सान मन’नाय

गोदान दिल्ली,5 आगस्ट 2022: 2022 माइथायाव खननै सान मन’नाय आरो खननै अखाफोर मन’नाय जागोन।बेनि गेजेराव मोनसे अखाफोर मन’नाय आरो मोनसे सान मन’नाया जाखांबाय।नैथि सान मननाया फैगौ 25 अक्टबाराव जागोन।बे सान मन’नायखौ भारतावबो नुनो मोनगोन।बे सान मन’नायनि सानसे सिगां दिवाली फोरबोआ जागायजोनगोन।

दिवाली फोरबोखौ कार्तिक दाननि अमाबैस्याआव फालिनाय जायो।सान मन’नाया जेब्लाबो अमाबैस्यानि तितिआव जायो।बे बोसोरनि दिवाली फोरबोखौ फैगौ 24 अक्टबराव फालिनाय जागोन।सान मन’नाया फैगौ 25 अक्टबरनि सानजौफुनि 2 रिंगा 29 मिनिटनिफ्राय 3 घन्टासिम सोलिगोन।

नाथाय सान मन’जेननायनि थासारिआ फैगौ 24 अक्टबरनि मोनानिफ्रायनो जागायजेनगोन।बेनि सिगां दिवाली फुजाखौ होनो हागोन।बे बोसोरनि दिवालीनि महानिशीथ कालनि समा फैगौ 24 अक्टबरनि मोनानि 10 रिंगा 55 मिनिटनिफ्राय हर गेजेरनि 1 रिंगा 53 मिनिटसिम सोलिगोन।बे समाव बिमा लक्ष्मीखौ फुजा खालामनो हागोन।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here