बिहाराव नकलि पुलिस थाना खुलिनाय सुबुंफोरा हमजाबाय।

0
120
Fake Police Caught in Bihar

गोदान दिल्ली, 24 आगस्ट 2022: बिहारनि राजथावनि पाटनाआव पुलिस गाहायनि न’निफ्राय 500 किलमिटार गोजानाव दुथांफोरा गंसे न’ बिल्डींखौ बाह्राआव लानानै नखलि थाना खुलिदों।सुबुंफोरा सन्देह खालामा,बेनि थाखाय दुथां सुबुंफोरनि हानजाआ रेंक बेज थानाय पुलिस ड्रेसजों लोगोसे हाथियारखौबो लागोसे दोनफादोंमोन।बे जायगाआव सासे नंखाय डिएसपी अफिसारखौबो दोनदोंमोन। बिसोरो पुलिस ड्रेस गाननानैबो पेट्रलिं खालामदों।पेट्रलिं खालामनाय समाव बिसोरो आयेननि बेरेखा हाबा मावनाय नुब्ला फैसाबो लायोमोन।जुदि सोरबा अजद होनो थानाआव फैब्ला बिसोरनिफ्राय फैसाबो लायोमोन।बेनि अनगायै पुलिसआव साख्रि होनाय आरो गुबुन हाबा मावनायनि मुङाव बिसोरो फैसा लायोमोन।

बिसोर सोलो गोरा दुथां हानजानि बेबायदि नंखाय हाबा मावनायखौ 8 दाननि उनाव मोनथिनो मोनयो जेब्ला तार पुलिस बिबानगिरिआ नंखाय पुलिस ड्रेस गाननाय सानै सुबुंफोरखौ नुयो आरो बिसोर लानाय सिलायाबो सरकारि पुलिसआ बाहायग्रा नङामोन।बेनि उननिफ्रायनो पुलिसआ बिसोर सायाव नोजोर लाखिनानै नायबिजिरो।नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ खना खनला सिग्रोमनानै नकलि पुलिस हानजानि सानै आयजोफोरजों लोगोसे सा 6 सोद्रोमाफोरखौ हमो।बिसोरजों लोगोसे थाफानाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौबो पुलिसआ नागिरगासिनो दं।

हमखांनायनि उनाव बिसोरनाव पुलिसआ सोंथि सोंब्ला मोनथिनो मोनो गेंगनि गाहाया जायगानि सुबुंफोरखौ नकलि पुलिस स्टेसनआव नकलि पुलिस मावसुमा बानायनानै खामानि मावहोयोमोन।नकलि पुलिस जानायाव सानसेआव 500 रां मोनोमोन।रेंक हिसाबै फैसायाबो बारायोमोन।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here