ED आ झारखान्डनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त सरेननि खाथिनि सोमोनदो थानाय सुबुं प्रेम प्रकाशखौ हमबाय।

0
109
ED caught illegal arms

गोदान दिल्ली,25 आगस्ट 2022: ED आ आयेननि बेरेखा खनिनि मुवा जावखांनाय केसआव प्रेम प्रकाशखौ हमदों।फोरमायदोंदि ED आ मानि लन्ड्रिं एक्टनि गेजेरजों बेखौ बिजिरदों।बेनि सिगां प्रेम प्रकाशनि न’आव खना खनला सिग्रोमनाय समाव ED आ गंनै AK -47 राइफल ,60 गोथां गुलि आरो मोननै मेगजिनखौ बोखांनो हादोंमोन।प्रेम प्रकाशखौ झारखान्डनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त सरेननि खाथिनि सोमोनदो गोनां सुबुं मानिनानै लानाय जायो।

झारखान्डआव आयेननि बेरेखा खनिनि मुवा जावखांनाय केसाव मानि लन्ड्रिंखौ नायबिजिरनाय ED आ थांनाय बुधबाराव झारखान्ड,बिहार,तामिलनाडु ,दिल्ली आरो दिल्ली एनसिआरआव खना खनला सिग्रोमदोंमोन।बे खना खनला सिग्रोमनायाव झारखान्डनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त सरेननि एमएलएनि थान्दै पंकज मिश्रा आरो बिनि खाथिनि सोमोनदो थानाय बाच्चु यादबखौ सोंथि सोंनायनि उनाव हमनाय जादोंमोन।

गुबुन फारसेथिंजाय झारखान्ड पुलिसआ दाबि दैखांदों प्रेम प्रकाशनि न’आव मोननाय AK -47 राइफलआ सानै पुलिस कन्सटेबलनि ।जेराव बिसोरखौ सास्पेन्ड खालामनाय जाबाय। थांनाय 23 आगस्टआव डिउटीआ जोबनायनि उनाव बिसोरो न’आव थांफिनदोंमोन।बे समाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बिसोरो दसे समनि थाखाय प्रेम प्रकाशनि न’आव थाद’दोंमोन।मानोना प्रेम प्रकाशनि न’आव हाबा मावग्रा स्टाफनि गेजेराव बिसोरो सासे स्टाफखौ सिनायोमोन।बे न’आवनो बिसोरो गाव गावनि राइफलखौ आलमारिआव दोननानै साबि मारिनानै थाङो।

अखानायै फुङाव बिसोर सानै कन्सटेबलआ गावसोरनि राइफलखौ लायनो प्रेम प्रकाशनि न’आव थांदोंमोन।नाथाय बे समावनो ED आ खना खनला सिग्रोमनायखौ मोनथिनो मोनो।बेनिखायनो बिसोरो गिनानै गावसोरनि राइफलखौ लायाजासे फैफिनयो।नायबिजिरनाय समाव ED आ गंनै AK 47 राइफलखौ मोनो आरो बे जाथायनि गासिबो बाथ्राखौ मोनथिनो हायो।बेनि जाहोनावनो सानै पुलिस कन्सटेबलखौ सांग्राथि गोयैनि दायाव सास्पेन्ड खालामो|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here