भारतारि आइजो साभिथ्रि जिन्दालआ एसियानि बयनिख्रुइबो धोनिसिन आइजोफोरनि मासिखौ आवग्रिनो हाबाय।

0
161
Indian Savitri Jindal businesswoman richest female in asia

गोदान दिल्ली, 31 जुलाइ, 2022: भारतारि आइजो फालांगिरि साभिथ्रि जिन्दालआ एसियाव बयनिख्रुइबो धोनिसिन आइजोफोरनि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हादों । मोनसे रिपर्टनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला, साभिथ्रि जिन्दालनि गासै धोनआ 11.3 बिलियन डलार । बेनि सिगां चीन हादरनि YANG HUIYAN आ सेथि मासिखौ आवग्रिनानै दंमोन । नाथाय साभिथ्रिआ YANG HUIYAN खौ गाख्लायनानै सेथि मासिखौ आवग्रिनानै लानो हाबाय । बेजों लोगोसेनो साभिथ्रिआ भारतनि टप 10 धोनिसिम सुबुंफोरनि फारिलाइयावबो जायगा आवग्रिनो हादों ।

2005 मायथाइयाव जेब्ला जिन्दाल ग्रुपनि दिहुनगिरि एबा साभिथ्रिनि फिसाइ OP जिन्दालआ हेलिकप्टारजों जाब्रथाइ जानानै जिउ गोमादों अब्ला बियो गासैबो बिबानफोरखौ मावफुंनो आखाइयाव लादों । जिन्दाल ग्रुपआ हादरावनो बयजोंबो मिथिजानाय कम्पानि । बिनि फिसाज्ला साज्जन जिन्दालआ JSW Steel खौ सामलायो आरो नभिन जिन्दालआ Jindal Steel & Power खौ सामलायो । बियो हारियानायाव भुपिन्दार सिं सरकारनि समाव सासे मन्थ्रिनि बिबानखौबो मावफुंदोंमोन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here