Tuesday, July 16, 2024

हादरगिरि बिसायखथिआव लालु प्रसाद यादबआ बिजाथि जानो थियारि

गोदान दिल्ली, 12 जुन 2022: मिरु बिसायखथि आयगआ हादरगिरि मासिनि थाखाय बिसायखथिनि अक्ट’खौ फोसावना होबाय। फैगौ 18 जुलाइ खालाराव हादरगिरि मासिनि बिसायखथिखौ खुंगोन। बे बिसायखथिखौ बिथा खालामनानै दासान्दि बिजेपि आरो कंग्रेस दोलोआ साखा-फारा जादोंमोनब्लाबो नाथाय दासिम बिजाथिनि मुंखौ फोसावना होबाय। बेनि गेजेरावनो आगुनि मिरुनि बारग’ रेलवे मन्थ्रि लालु प्रसाद यादबआ बे खेबाव भारतनि हादरगिरि जानो हास्तायदों। बिहारनि बारग’ गिबि मन्थ्रि लालु प्रसाद यादबआ हादरगिरि मासिनि थाखाय गावनि बिजाथिलाइखौ गथायनो फैगौ 15 जुनआव दिल्लीयाव फैगोन।

मख’नो गोनांदि, लालु प्रसाद यादबआ थांनाय 2017 माइथायाव जालांनाय हादरगिरि बिसायखथियावबो बिजाथिलाइखौ गथायदोंमोन। नाथाय माखासे जेंनानि जाहोनाव बै समनि हादरगिरि बिसायखथियाव गेलेनो खाबु मोनाखिसै। लालु प्रसाद यादबआ नैथि खेब हादरगिरि बिसायखथियाव बाहागो लानो थियारि जाबावदों। सुलुंनि बादिब्ला, लालु प्रसाद यादबआ नगर पन्चायतनिफ्राय लानानै हादरगिरि बिसायखथिसिम बाहागो लाबोदों। बुंनो थाङोब्ला लालु प्रसाद यादबआ हादरनि गुबुन सासे गागि राजखान्थिगिरि हिसाबै मिथिसार जादों। रायखांनो गोनांदि, लालु प्रसाद यादबआ थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो गेना-खान्थिजों लोब्बा थानायनि अजदआव जोबथेसालियाव थाबोनांदों। नाथाय दायो, हादरगिरि बिसायखथियाव बाहागो लानो थियारि जादों लालु प्रसाद यादबआ।

BODOLAND रादाब
BODOLAND रादाबhttp://bodolandradab.in
Bodoland Radab Headquarter in Kokrajhar town of BTR, Assam is the Number 1 Bodo News Portal of Bodoland (Officially BTR).

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

311,000FansLike
2,714FollowersFollow
203,000SubscribersSubscribe

Latest Articles