UPSC CSE आव उथ्रिनायनि नंखाय रादाब फोसावहोनानै गिबि मन्थ्रिनिफ्राय मान बिलाइ आजावदों ।

0
197
सौरभ पान्देया Jharkhand UPSC failed student wrong fecilation

झारखान्ड, 29 जुलाइ, 2022: सुबुंफोरा रां आरो मान सन्माननि थाखाय गोबां मोजां-गाज्रि खामानिखौ मावो । झारखान्ड, पलामुनि थागिबि कुमार सौरभ एबा सौरभ पान्देयाआ UPSC CSE आव उथ्रिसार जानायनि नंखाय रादाबखौ गासै राज्योआवनो गोसारहोदोंमोन । बेनि गेजेरावनो रायजोनि गिबि मन्थ्रिआ बिखौ मान बिलाइ होनानै बरायदोंमोन । लोगोसेनो बियो जाफुंसारनायनि नंखाय रादाबनि गेजेरजों गं 12 निख्रुइबो बांसिन जायगाफोराव थांनानै मान बिलाइ आजावहैदों ।

नाथाय थार बाथ्राया बेसो, 2021 UPSC आनजादआव उत्तर प्रदेशनि कुमार सौरभआ 357थि रेंकआव जाफुंसार जानो हादोंमोन । मुंआ एखे जानायलाय झारखान्डनि कुमार सौरभआ 2 दाननिफ्रायनो रायजोनि सुबुंफोरखौ थगायनानै दोनगासिनो दंमोन । जेब्ला आनजादआव उथ्रिनो हानाय गुबै सुबुंआ बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनो अब्लासो बे जाथाइया सोरांआव फैदों ।

मिथिनो मोननाय बादिब्ला, पलामुनि पान्डेयाआबो UPSC आनजादखौ होदोंमोन । नाथाय बियो जाफुंसारनो हायाखैमोन । बियो UPSC अफिसनि लांगोनायाव गावनि मोनसे सावगारिखौबो शेयार खालामदोंमोन । बे खेबआव रेंकआ मोजांङाव फैयैनि जाहोनाव बियो साक्रिआव जयेन्ट जाथ’आखै होनना जायगानि सुबुंफोरनि सिगांआव बुङोमोन ।

नाथाय जाथाइया सोरांआव फैनायनि उनाव जेब्ला खौरांगिरिफोरा आनजादआव उथ्रिनायनि सायाव सोंथि खालामनाय आरो एडमिट कार्डनि फारसे सोंथि खालामनायाव बियो सैथो बाथ्राखौ गनायनानै लादों ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here