मोखांनि महरा ड्राइ जानायखौ जानगार खालामनो हानायनि राहा ।

0
111
Juice for Face Dry Skin Solution

गोदान दिल्ली,9 आगस्ट 2022: देहाआव दैआ खम जाब्ला मोखांनि महरा ड्राइ जायो।जुस लोंब्ला देहाआव दै खम जानायखौ जानगार खालामनो हागोन।माखासे फिथाय सामथाय आरो मैगं थायगंफोराव थानाय निउट्रेन्सआबो मोखांनि महरा ड्राइ जानायखौ जानगार खालामो।

मोखांनि महरा ड्राइ जानायखौ जानगार खालामनो माखासे जुसफोरखौ लोंनांगौ।बेफोर जादों…

  1. थायबेंनि जुस – देहाआव दैआ खम जानायनि जाहोनाव मोखांनि महराव जेंना सोमजियो।मोखांनि महरा ड्राइ जानायखौ मोजां खालामनो थाखाय थायबेंनि जुसखौ लोंनांगौ।थायबेंआव गोबां बिबांनि दै थायो।थायबेङाव भिटामिन ए,सि आरो के खौ मोननाय जायो।मोखांनि महरखौ लाइमोन आरो समायना नुहोनो थाखाय थायबेंनि जुसखौ लोंनांगौ।
  2. कमलानि जुस – मोखांनि महरा ड्राइ जानायखौ जानगार खालामनो कमलानि जुसखौ लोंनांगौ।कमलानि जुसाव भिटामिन सि थायो।बेजों मोखांनि महरा गुरै जायो।कमलानि जुसजों लोगोसे लेबुनि जुसखौबो लोंनो हागोन।लेबुनि जुसखौ लोंबाय थायोब्ला मोखांनि महराव नानिका जानाया जानगार जागोन।
  3. डालिमनि जुस – मोखांनि महरा ड्राइ जानायखौ मोजां बानायफिननो डालिमनि जुसखौबो लोंनो हागोन।डालिमआव एन्टीमाइक्रबियेल आरो एन्टीबेक्टीरियेल गुन थायो।डालिमनि जुसखौ ब्रेकपास्ट जानाय समावबो लोंनो हागोन।डालिमनि जुसखौ लोंब्ला मोखांनि महरा ड्राइ जानायखौ जानगार खालामनो हागोन।

(Note: बे खौराङा सरासनस्रा खौरां।बेखौ बाहायनायनि सिगां फाहामगिरिनि बोसोन लाग्रो।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here