BSF आ भारत-पाकिस्तान सिमाआव एन्टी ड्रन गानखौ थिसनगोन।

0
110
BSF to launch anti drone gun in india pakistan border

गोदान दिल्ली,16 आगस्ट 2022: भारत सरकारा हारिमायारि सिमानि गेजेरजों पाकिस्ताननि उतखारिफोर हाबफैखोमानायखौ फेलें खालामनो जान्जि खाफ्राबाय।जम्मु कास्मीरनि सिमाआव पाकिस्तानि उतखारिजों जुजिनो BSF आ एन्टी ड्रन गानखौ थिसननो थांखि लादों।लोगोसेनो LoC आरो जम्मुजों नांजाबनाय गं 112 बर्डार पस्टखौ गोदान मुगानि खालामगोन।
BSF आ बायनो थांखि लानाय एन्टी ड्रन गानआ गोबां रेजें। BSF नि जवानआ बेनि मददजों 2 किलमिटारनि रेन्सआव सुथुर हादतनि ड्रनखौ गावख्लायनो हागोन।

BSF आ बे ड्रन गान्सखौ गं 112 बर्डार पस्टआव थिसनगोन,जेराव पाकिस्तानआ सानफ्रामबो ड्रन्सनि गेजेरजों भारतारि सिमाआव हाथियार आरो ड्राग्सखौ साप्लाइ खालामो। LOC जों नांजाबनाय BSF नि फार्वार्ड पस्टआ गोजां बोथोरनि समाव गोबां गुसु जायो आरो बिदुङा -30 डिग्रिनिफ्राय -40 डिग्रिसिम जाहैयो।गिबि खेब LOC आव BSF जवानफोरखौ गोबां गुसु जानायनिफ्राय रैखाथि होनो PUF शेल्टार एबा All Weather Shelter खौ लागायदों।बेजों लोगोसेनो BSF आ गं 112 बर्डार पस्ट सायाव सलार पेनेलबो लागायदों,जायजों बोसोरनाङै मोब्लिब गोहोखौ मोननो हागोन।

344 किलमिटारसिम गोसारनानै थानाय LOC आव BSF आरो सान्थ्रिफोरखौ थिसननाय जादों।बिसोरो खौसे जानानै LOC खौ नोजोर होबाय थायो। LOC आव BSF नि गं 164 फार्वार्ड डिफेन्स लकेसननि पस्ट दं,जेराव बयनिख्रुइबो गोजौसिन पस्टआ अल्ड बिस्वास आरो बेयो 15 हाजार फुट गोजौआव दं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here